นวัตกรรมใหม่ เตือน “ภัยร้าย”ที่มองไม่เห็น

No Comments news

ติดตั้งเครื่องวัดสภาพอากาศใจกลางเมือง แจ้งเตือนประชาชนรับรู้ เตรียมตัวรับมือมลพิษ ฝุ่นละออง  อากาศพิษ ถือเป็นสิ่งเล็กๆที่เป็นเรื่องใหญ่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยผู้ที่ต้องสูดดมมลพิษอย่างต่อเนื่องยิ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ เมืองที่ขณะนี้กลายเป็นเมืองแห่งมลพิษเต็มไปด้วยพื้นที่ก่อสร้างที่ส่งผลให้ฝุ่นฟุ้งกระจายและรถยนต์จำนวนมากที่ปล่อยควันเสียแข่งขันบนท้องถนน

ทุกสิ่งล้วนบั่นทอนให้คนกรุงอยู่ในภาวะตายผ่อนส่งได้อย่างง่ายดาย กรุงเทพฯในปัจจุบันมีพื้นที่แบ่งย่อยรวม 50เขตเขตพื้นที่เสี่ยงมลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กคงหนีไม่พ้นเขตใจกลางเมืองเนื่องจากเป็นจุดที่มีความเจริญเป็นแหล่งรวมห้างร้านบริษัทน้อยใหญ่ดังนั้นพื้นที่ใจกลางเมืองก็จะมีทั้งปริมาณรถและปริมาณคนเข้าออกพื้นที่ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน สิ่งที่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่กลางเมืองคือจำนวนรถยนต์ที่เข้าออกพื้นที่ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศไม่ว่าจะเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์รวมถึงฝุ่นละอองที่คละคลุ้งล่องลอยอยู่โดยรอบคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่กลางเมืองใช้ชีวิตประจำทุกวันก็ย่อมต้องมีความเสี่ยงมากกว่าคนอยู่ชานเมืองซึ่งพื้นที่กลางเมืองที่เป็นแหล่งพาณิชยกรรมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นย่านสยามสแควร์ที่มีประชาชนเข้า-ออกใช้พ้นที่ไม่ต่ำกว่า 250,000คน/วัน สยามสแควร์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบถือเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่ ทำให้สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯจึงได้วางแผนดำเนินการแก้ปัญหาโดยนำเอานวัตกรรมที่ทันสมัยมาติดตั้งเป็นEnvironmentSensors Network เพื่อตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังและประเมินพื้นที่อย่างละเอียดรวมถึงประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews