ประตูชัยอรัญประเทศ

No Comments travel news

ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความกล้าหาญของทหารไทยที่ยอมพลีชีพในสงครามอินโดจีน ขณะเดียวกันยังเป็นสัญลักษณ์ของอำเภออรัญประเทศด้วยเช่นกัน โดยในอดีตที่ผ่านมานั้น ได้เกิดกรณีพิพาท ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงสงครามอินโดจีน ทำให้บริเวณนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะ เฝ้าจับตาดูกันและกันอย่างใกล้ชิด ทางการฝ่ายไทยจึงได้สร้างประตูชัยขึ้นมาเพื่อใช้เป็นป้อมสำหรับสอดส่องกองทัพฝรั่งเศส

โดยสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2482 และเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2482 ใช้เวลาเพียง 29 วันเท่านั้น ตั้งอยู่ตรงปลายสุดของถนนซึ่งอยู่คนละฟากของกัมพูชาและไทย และเชื่อมต่อเขตแดนถึงกันด้วยป้อม 2 ป้อมที่อยู่คนละฟากถนนแต่มีลักษณะเหมือนกัน โดยเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า สูง 15 เมตร ที่ฐานประตูทำเป็นห้องรักษาการณ์หกเหลี่ยมด้านเท่า ด้านละ 1.50 เมตร ย่อมนเล็กเรียว ลดหลั่นกันขึ้นไปเป็นลำดับจนถึงยอดบนสุดซึ่งเป็นหอคอยหกเหลี่ยมด้านเท่า ด้านละ 0.30 เมตร มีลับแลบังตาสำหรับสังเกตการณ์ได้ทุกด้าน ข้างบนสุดหอคอยมีครุฑพ่าห์อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย อย่างไรก็ตามประตูชัยแห่งนี้ได้ชำรุดทรุดโทรมจากภัยสงครามถูกปล่อยให้เป็นซากปรักหักพังมานานถึง 18 ปี และได้รับการบูรณะอีกครั้งเมื่อปีพ.ศ.2501 และมีสภาพสวยงามดังที่เห็นในปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand