ป้องกันโรคตาติดเชื้อที่มากับน้ำท่วม

No Comments health news

โรคตาติดเชื้อในสภาวะน้ำท่วมเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังและเฝ้าสังเกต เพราะเชื้อโรคที่มากับน้ำมีทั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต และอะมีบา ล้วนมีอันตรายต่อดวงตาและการมองเห็น โดยเชื้อโรคจะปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำต่างๆ โดยเฉพาะน้ำท่วม ดังนั้น ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวและห่วงใยสุขภาพดวงตาจึงมีข้อแนะนำดังนี้

1. คอยสังเกตอาการที่เป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติของดวงตา เช่น ตาแดงหรืออาการระคายเคืองต่อดวงตา อาการปวดรอบๆ ดวงตา แพ้แสงหรือแสบตาผิดปกติ การมองเห็นลดลงหรือมัวลง น้ำตาไหลหรือมีขี้ตาผิดปกติ ถ้ามีอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อการวินิจฉัยอย่างถูกต้องและรับการรักษาอย่างรวดเร็วที่สุด การรักษาโรคตาติดเชื้อตั้งแต่แรกจะทำให้ผลการรักษาดีและมีประสิทธิภาพ การรักษาที่ช้าเกินไปอาจจะทำให้สูญเสียการมองเห็นได้
2. กรณีสงสัยตาติดเชื้อไม่ควรซื้อยาหยอดตารักษาเอง ยาปฏิชีวนะหยอดตาไม่สามารถรักษาโรคตาติดเชื้อได้ทุกชนิดและในบางครั้งอาจเกิดผลเสีย เนื่องจากไปพบแพทย์ล่าช้าในการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องรวมถึงผลข้างเคียงของยาหยอดตาบางชนิด
3. เมื่อน้ำที่สกปรกกระเด็นเข้าตา ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดที่ปราศจากเชื้อโรค เช่น น้ำยาล้างตาหรือน้ำยาล้างคอนแท็กเลนส์ที่ได้มาตรฐาน ไม่ควรล้างตาด้วยน้ำประปาโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาของคุณภาพน้ำประปา
4. ประชาชนทุกคนสามารถเกิดโรคตาติดเชื้อได้ พบมากขึ้นในกลุ่มประชาชนที่สวมคอนแท็กเลนส์ หลังการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ เช่น เลสิก (post-LASIK) และหลังการผ่าตัดในลูกตา เช่น ผ่าตัดต้อกระจก ต้อหินจอประสาทตา ซึ่งควรเฝ้าระวังอาการที่ผิดปกติเป็นพิเศษ
5. สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติของสายตาและแก้ไขด้วยคอนแท็กเลนส์ หรือแว่นตา
ในสภาวะน้ำท่วมอาจพบอุปสรรคของการสวมคอนแท็กเลนส์ในสถานที่พักพิงหรือบ้านที่ถูกน้ำท่วม การเดินทางไม่สะดวกในการทำแว่นตาหรือแว่นตาเกิดการสูญหายจากการประสบปัญหาน้ำท่วมของบ้านที่อยู่อาศัย ดังนั้น การเตรียมแว่นสำรองไว้กรณีฉุกเฉินจึงมีความจำเป็นมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth